FORGOT YOUR DETAILS?

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Chúng tôi coi con người là giá trị cốt lõi và nền tảng vững chắc giúp DDN Printing không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.

DDN Printing luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc mà còn qua đào tạo cũng như các hoạt động văn hóa.

Phương châm của chúng tôi là: TRƯỚC KHI TẠO RA SẢN PHẨM CHÚNG TÔI HOÀN THIỆN CON NGƯỜI

BAN GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Diễn

Đỗ Xuân Diễn

CEO / Founder
Phạm Tiến Hội

Phạm Tiến Hội

Chief Production
Ngô Thanh Tú

Ngô Thanh Tú

Account Manager

PHÒNG KINH DOANH

Nguyễn Trọng Sang

Nguyễn Trọng Sang

0936455549
Hoàng Thị Lựu

Hoàng Thị Lựu

0916232492
Ngô Thanh Tú

Ngô Thanh Tú

0902168959
James Clayton

James Clayton

Sales Representative

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

PHÒNG THIẾT KẾ

Vũ Lê Thương

Vũ Lê Thương

0932223353
Lê Văn Việt

Lê Văn Việt

02432002738
Nguyễn Minh Mẫn

Nguyễn Minh Mẫn

02432002739

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Đang tìm kiếm...

Đang tìm kiếm...

Ai biết xin giới thiệu...

PHÒNG KẾ TOÁN

Đỗ Thị Hằng

Đỗ Thị Hằng

Finance Director
Nguyễn Diệu Anh

Nguyễn Diệu Anh

Accountant

Kelly Lewis

Managing Director

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

James Clayton

James Clayton

Sales Representative

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

PHÒNG SẢN XUẤT

Ngô Viết Dũng

Ngô Viết Dũng

R&D
Chu Tuấn Anh

Chu Tuấn Anh

Operator
Lê Ngọc Thành

Lê Ngọc Thành

Senior Technician
Phạm Tiến Hội

Phạm Tiến Hội

BOSS
TOP